CONTACT US:
905-545-7726
M-F: 7AM to 5PM (ET)

Kommunikasjon går mellom deg og Helsedirektoratets leverandør. Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener måten vi behandler personopplysninger på er i strid med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem for å kontakte Datatilsynet finner du på nettsidene til Datatilsynet. For å sikre effektiv saksbehandling, vil NAV kunne behandle søknader om…

© 2021 STF Construction Limited